INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase anunță...
MISIUNEA INSPECTORATULUI
      Implementarea politicii statului în domeniul securității industriale, executarea prevederilor actelor normative şi documentelor normative în vigoare din domeniul securităţii industriale, tratatelor internaţionale din domeniul securităţii industriale la care Republica Moldova este parte, organizarea şi exercitarea, în limitele competenţelor atribuite, a controlului şi supravegherii respectării actelor legislative şi normative privind desfăşurarea activităţilor şi/sau a lucrărilor din domeniul respectiv, inclusiv aplicarea la nivel de stat a unui complex de măsuri de neadmitere, preîntîmpinare a avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen şi de lichidare a efectelor produse de acestea
La data de 30.04.2013 a fost semnata Declaratia de Conlucrare intre Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnica a Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP) (Republica Moldova) si Serviciului de Stat pentru supraveghere minieră şi securitate industrială al Ucrainei (Ukraina)
                                                                         COMUNICATE :
În atenția Agenților Economici

E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved


      În perioada 19-21 octombrie 2015 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnica a Obiectelor
Industriale Periculoase (IPSSTOIP) a participat în cadrul proiectului de asistență tehnică TAIEX privind
implementarea cerințelor UE pe domeniul implementării activității de supraveghere a pieței asupra produselor din
domeniu reglementat  Astfel în cadrul evenimentului desfășurat au parcipat experți din cadrul ISCIR (România) care
au prezentat practicile aplicate privind supravegherea pieței la nivelul statelor membre Uniunii Europene.
     Domeniile care au fost acoperite în cadrul misiunii:
”Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor”
”Maşini industriale”
”Echipamente sub presiune”
”Echipamente simple sub presiune”
”Echipamente sub presiune transportabile”
Versiunea în limba de stat
Versiunea în limba rusă
DOCUMENTE / PROCEDURI