INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI
                                                                                                                                        
                                                                         NOMENCLATORUL
                                  obiectelor industriale periculoase şi al producţiilor, instalaţiilor,
                                   utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiectul industrial periculos

 
I. În domeniul chimic şi tehnologic
1.1. Obiecte la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi substanţe toxice, inclusiv:
- instalaţii frigorifice cu amoniac;
- depozite de produse petroliere;
- staţii de alimentare cu produse petroliere;
- secţii de producere a alcoolului etilic;
- secţii de extracţie a uleiurilor;
- secţii de vopsire;
- secţii de uscare şi ambalare a zahărului;
- depozite de substanţe inflamabile;
- staţii de clorare a apei;
- depozite de acizi şi baze;
- depozite de substanţe chimice periculoase individuale;
- instalaţii tehnologice cu substanţe chimice periculoase individuale;
- secţii de producere, de depozitare a bioxidului de sulf;
- secţii de producere a lacurilor şi vopselelor;
- depozite de alcool etilic;
- depozite de clor;
- puncte de transvazare a produselor petroliere;
- rafinării de petrol;
- secţii de producere a hidrogenului.
1.2. Obiecte de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere, inclusiv:
- elevatoare;
- mori;
- secţii de producere a nutreţurilor combinate;
- depozite de păstrare a făinii fără ambalaj;
- secţii de colectare a produselor cerealiere;
- secţii de producere a crupelor.
 
II. În domeniul instalaţiilor sub presiune şi al mecanismelor de ridicat
2.1. Cazane de abur, inclusiv cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur şi economizoare autonome cu presiunea de peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2), cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei mai mare de 115°C.
2.2. Recipiente care funcţionează sub presiune, inclusiv recipiente care funcţionează sub presiunea apei la o temperatură mai mare de 115°C sau a altor fluide netoxice, neinflamabile şi nedeflagrante, la temperatura ce depăşeşte temperatura de fierbere cu presiunea de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2):
- recipiente care funcţionează sub presiunea aburului, gazelor sau fluidelor toxice, inflamabile şi explozive mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
- butelii pentru transportarea şi depozitarea gazelor comprimate, lichefiate şi dizolvate sub presiune mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
- cisterne şi butoaie pentru transportarea şi depozitarea gazelor comprimate şi lichefiate, a căror presiune a vaporilor la o temperatură de pînă la 50°C depăşeşte 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
- cisterne şi recipiente pentru transportarea şi depozitarea gazelor comprimate şi lichefiate, a fluidelor şi corpurilor friabile la care se creează presiunea mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) pentru golirea lor;
- barocamere.
2.3. Conducte de abur cu presiunea ce depăşeşte 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) şi conducte de apă fierbinte cu o temperatură mai mare de 115°C.
2.4. Macarale de toate tipurile.
2.5. Ascensoare.
2.6. Escalatoare.
2.7. Turle.
2.8. Căi de transport cu cablu suspendat.
2.9. Stivuitoare cu capacitatea de ridicare mai mare de 2000 kg.
2.10. Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii.
2.11. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele utilizate la obiectele industriale periculoase.
 
III. În domeniul folosirii subsolului
3.1. Fabrici şi instalaţii de concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor minerale utile.
3.2. Depozite de materiale explozive şi lucrări de dinamitare.
3.3. Sisteme tehnologice şi instalaţii tehnice la efectuarea lucrărilor de forare.
3.4. Sisteme tehnologice şi instalaţii tehnice utilizate în domeniul minier.
3.5. Accesorii de securitate pentru instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice, echipamentele şi aparatele utilizate.
 
IV. În domeniul alimentării cu gaze
4.1. Activitatea de preparare, transportare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, comprimate şi lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi deservirea obiectelor aferente acesteia, inclusiv:
4.1.1. Conducte magistrale şi obiectele aferente lor, inclusiv:
- conducte de gaze;
- staţii de compresare;
- staţii de distribuţie a gazelor;
- staţii de protecţie împotriva coroziunii;
- staţii de evidenţă şi de consum al gazelor;
- staţii de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate;
4.1.2. Sisteme de distribuţie şi obiectele aferente lor, inclusiv:
- staţii de reglare a presiunii gazelor (SRG);
- posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG);
- mijloace de protecţie electrochimică contra coroziunii conductelor şi recipientelor din oţel;
- staţii de evidenţă şi măsurare a consumului de gaze;
- conducte, reţele de distribuţie a gazelor.
4.2. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate:
- staţii de depozitare şi îmbuteliere a gazelor;
- staţii de alimentare cu gaze a automobilelor;
- staţii de îmbuteliere a gazelor;
- sisteme de depozitare şi distribuţie a gazelor.
4.3. Instalaţii de gaze industriale tehnologice şi agricole.
4.4. Instalaţii de gaze ale centralelor electrotermice şi termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW.
4.5. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele utilizate la obiectele industriale periculoase.
Notă: Supravegherea tehnică la exploatarea sistemelor şi utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară pînă la 100 kW se efectuează de către întreprinderea furnizorului de gaze.
 


E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved