INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI
ISTORIA CONSTITUIRII
ORGANULUI DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
- În baza Hotârîrii Sovietului Comisarilor Poporului nr. 850 din 15.09.1945 a fost format Inspectoratul de Stat minier-tehnic în cadrul Sovietului Comisarilor Poporului al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM).
În legătură cu reorganizarea în 1946 a Sovietului Comisarilor Poporului în Sovietul Miniştrilor, Inspectoratul de Stat minier-tehnic a fost subordonat Sovietului Miniştrilor RSSM.
- 22 august 1958 - Prin Hotărîrea Guvernului RSSM nr. 353 a fost instituit Inspectoratul de Stat pentru supravegherea securităţii lucrărilor în domeniul minier şi industrie în cadrul Sovietului Miniştrilor RSSM.
- 5 iunie 1967 - În baza Hotârîrii Guvernului RSSM nr. 235, Inspectoratul de Stat a fost reorganizat în Direcţia de stat pentru supravegherea securităţii lucrărilor în industrie - Inspectoratul de Stat pentru supravegherea minieră şi tehnică al RSSM.
- 8 iulie 1968 - Prin Hotărîrea Sovietului Miniştrilor nr. 233 a fost aprobat Regulamentul privind Direcţia de  stat pentru supravegherea securităţii lucrărilor miniere şi în industrie.
- Februarie  1982 - Direcţia este reorganizată în Comitetul de Stat pentru supravegherea securităţii lucrărilor.
- Iulie 1990 - Comitetul de Stat a fost reorganizat în Inspectoratul de Stat pentru supravegherea desfăşurării fără pericol a lucrărilor al RSS Moldova.
- Martie 1991 - Inspectoratul de Stat este reorganizat în Departamentul de Stat pentru Supraveghere Tehnică.
- Septembrie 1992 - În rezultatul comasării a două departamente: Departamentul Standardizare şi Metrologie şi Departamentul de Stat pentru Supraveghere Tehnică a fost format Departamentul de Stat pentru Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică.
- Octombrie 1994 - Departamentul de stat a fost reorganizat în Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică.
- Iunie 1996 - În cadrul Departamentului se formează Centrul de Expertiză Tehnică, constituit din: inspectoratul chimic-tehnologic, inspectoratul supravegherea cazanelor şi instalaţiilor de ridicat, inspectoratul supraveghere tehnică-gaz, inspectoratul minier-tehnic şi inspectoratul securităţii radiaţionale.
- Decembrie 1998 - Centrul de Expertiză Tehnică se reorganizează în Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică.
- Noiembrie 1999 - Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică este reorganizat în Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie.
- Aprilie 2001 - Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie este reorganizat în Departamentul Standardizare şi Metrologie.
- Aprilie 2005 - Departamentul Standardizare şi Metrologie este reorganizat ca Serviciul Standardizare şi Metrologie, iar în scopul optimizării şi separării funcţiilor ce ţin de supraveghere şi control de stat de funcţiile ce ţin de prestarea serviciilor în domeniul evaluării conformităţii s-a format Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase care cuprinde: inspectoratul minier-tehnic, inspectoratul supraveghere tehnică-gaz, inspectoratul chimic-tehnologic, inspectoratul instalaţii sub presiune şi mecanisme de ridicat.
- Aprilie 2008 - Se dizolvă Serviciul Standardizare şi Metrologie cu preluarea funcţiilor acestuia de către Ministerul Economiei şi Comerţului.
- Iunie 2008 - Se aprobă Regulamentul şi structura Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, ca organ public de specialitate, abilitat cu funcţii speciale de control şi supraveghere tehnică de stat a obiectelor industriale periculoase, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului.

E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved