INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI
CARAMAN Pavel- șef Direcția Supraveghere Tehnică-Gaze (DSTG)
   Tel. 0(22)22-45-21

    Inspectori DSTG:
    0(22)21-28-37
    0(22)21-22-16
STÎNĂ Nicolae- șef Direcția Management Intern, Coordonare și Analiză (DMICA)
   Tel. 0(22)22-22-04
GOGU Sergiu- șef Direcția Instalații sub Presiune și Mecanisme de Ridicat (DIPMR)
   Tel. 0(22)22-57-80

    Inspectori DIPMR:
    0(22)22-08-24
    0(22)22-99-59
CROITOR Sergiu- șef Direcția Chimico-Tehnologică (DCT)
   Tel. 0(22)22-57-32

   Inspectori DCT:
    0(22)22-52-97
    0(22)22-43-08
CRIVENCO Sergiu- șef Direcția Supraveghere Tehnică Mixtă din mun.Bălți (DSTM)
   Tel. 0(231)93-582

   Inspectori DSTM:
    0(231)31-086
    0(231)33-052
adresa: mun.Bălți, str.Victoriei, 54, bir.6;8;9
Calugher Nicolae- șef Direcția Supraveghere Tehnică Gazoducte Magistrale (DSTGM)
   Tel. 0(22)22-35-33

   Inspectori DSTGM:
    0(22)22-35-33
  
ROBU Mihail- șef Secția Securitate Industrială în Domeniul Folosirii Subsolului (SSIDFS)
   Tel. 0(22)21-00-32

   Inspectori SSIDFS:
    0(22)22-57-90
SACULȚAN Aurelia- Serviciul Resurse Umane (SRU)
   Tel. 0(22)22-87-57
SUBDIVIZIUNI / Contacte
Program de lucru:
Zile de lucru: Luni-Vineri 8.00-17.00
Zi de primire- Luni,
Pauză de masă 12.00-13-00

E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved


Bucicova Alexandra- Serviciul Finanțe și Evideență Contabilă (SFEC)
   Tel. 0(22)22-54-78