INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI
STRUCTURA INSPECTORATULUI
conform Hotărîrii Guvernului RM Nr.765 din 24.06.2008 cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru
Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114 art Nr : 760

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.765 din 24 iunie 2008

E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved