INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI


E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved


Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursului  pentru  ocuparea funcţiilor publice vacante
11.06.2015
Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul  pentru ocuparea funcţiilor  publice temporar  vacante
11.06.2015
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă  la 16  iunie 2015 şi sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
16.06.2015
Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor publice  vacante
17.06.2015