INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI

IVAN GUȘILIC
Șef al Inspectoratului Principal de Stat Pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculaose

Studiile:
   Facultatea de inginerie a Tehnicumului Gospodăriei Comunale din or. Bender, cu diplomă de menţiune la specialitatea tehnic a gospodăriei de gaze;
   Facultatea Arhitectura şi Urbanistică a Universității Tehnice al Republicii Moldova (specialitatea alimentarea cu gaze, căldura şi ventilare);Diplomă de licență


Experienţă de lucru în funcție publică:

Perioada 1994-1997 Specialist Coordonator, Inspector, Inspector Superior de Stat al Departamentului Standardizare Metrologie şi Supraveghere Tehnică, mun.Chişinău.
Perioada 1997-1998 Inspector Superior al Centrului de Expertiză Tehnică,mun. Chişinău.
Perioada 1998-2005 Inspector Superior Expert al Agenţiei Naţionale pentru Supraveghere Tehnică a Departamentului Standardizare şi Metrologie, mun. Chişinău.
Perioada 2005-2008 Şef al Inspectoratului Principal de Stat pentru
Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP) al Serviciului Standardizare şi Metrologie, mun. Chişinău.
Perioada 2008-prezent Şef al IPSSTOIP al Ministerului Economiei al Republicii Moldova

Pregătirea profesională:
   Cursuri de perfecţionare în specialitatea ca expert-auditor în domeniul „Certificarea producţiei";
   In baza efectuării lucrării de evaluarea întreprinderilor „Viessmann" Germania, „Strebel" Austria, „Rielo" Italia, „Sliumberger-Rombah" Germania, Comisia de Acreditare a confirmat calificarea de expert auditor al Sistemului   Naţional de Certificare al Republicii Moldova în domeniul Obiectelor Industriale Periculoase cu eliberarea certificatului de competență Nr. SNCRM MD CN00 61 0059.
   Cursuri de perfecţionare„Expertiză Documentaţiei de Proiect şi Deviz", supravegherea tehnică a producţiei şi obiectelor cu un grad sporit de pericol din ramura gazificării;
   Cursuri de perfecţionare în domeniul „Certificării sistemului calităţii";
   Cursuri de perfecţionare în domeniul „Standardizarea baza normativa a certificării";
   Cursuri de perfecţionare a experţilor „Perfecţionarea experţilor (auditori)"
   Cursuri de dezvoltare profesională „Managementul general" Academia de Administraţii Publice Locale pe lîngă Președinte  RM
   Cursuri de dezvoltare profesională  „Management și Planificarea strategică" Academia de Administraţii Publice Locale pe lîngă Președinte  RM
   Cursuri de dezvoltare profesională „Managementul Performanței" Academia de Administraţii Publice Locale pe lîngă Președinte  RM

Tel. 0(22)22-44-03

E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved