INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI
Adresă juridică
mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir. 1220.

Rechizite bancare:
Contul bancar: 226301
Beneficiar: MF Trezoreria de Stat
Banca beneficiară: MF Trezoreria de Stat
Cod bancar: TREZMD2X
Codul fiscal: 1008601000835
Contul trezorial: 210119034193692    

Șef Inspectorat
- Ivan Gușilic  (tel de contact 22-44-03)

Contabil-șef 
     - Alexandra Bucicova (tel de contact 22-54-78)

E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved