INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI
PLAN DE ACTIVITATE pentru anul 2015
PLAN privind reingineria servicilui public identificat pentru anul 2015

E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved


Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul IPSSTOIP în anul 2013
2013
2014
Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul IPSSTOIP în anul 2014
2015
Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul IPSSTOIP în anul 2015
2016
PLAN DE ACTIVITATE pentru anul 2016
Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul IPSSTOIP în anul 2016
2017
PLAN DE ACTIVITATE pentru anul 2017
Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul IPSSTOIP în anul 2017